Contactpersonen Barometer Duurzame Bloemist

Minke van Bentum

×

Junior Projectleider plantaardige agroketens/communicatie

Minke van Bentum werkt sinds juli 2018 bij SMK. Als Junior Projectleider plantaardige agroketens ondersteunt ze de afdeling en draagt ze bij aan de ontwikkeling van de certificatieschema’s van On the way to PlanetProof, Milieukeur en Groen Label Kas. Ook besteedt ze een deel van haar tijd aan communicatie, onder andere door te werken aan de websites van SMK en de digitale nieuwsvoorziening (e-mailings, social media, e.d.).

Minke studeerde Tropische Landbouw aan het Van Hall Larenstein in Wageningen, met als specialisatie Sustainable Value Chains. Deze studie is gericht op het verduurzamen van handelsketens, met aandacht voor landbouw-, milieu- en sociale aspecten. Tijdens haar studie heeft ze door middel van meerdere stages internationale ervaring opgedaan. Zo heeft ze haar afstudeeronderzoek uitgevoerd voor een bedrijf wat Thaise kookproducten maakt voor de Nederlandse markt, met als doel de Corporate Social Responsibility van de Thaise leveranciers in kaart te brengen.

Na haar afstuderen heeft ze gewerkt voor een Nederlandse chrysantenveredelaar in Ethiopië. Hier heeft ze veel ervaring opgedaan met de teelt van sierplanten en Integrated Pest Management.

E: mvanbentum@smk.nl

Annika de Ridder

×

Projectleider agroketens

Annika de Ridder is als Projectleider agroketens betrokken bij de ontwikkeling van On the way to PlanetProof criteria voor dierlijke sectoren (zuivel, eieren), de eisen voor track & trace en de borging van producten in ketens en voor de eisen voor bewerkte en verwerkte producten. Ook de ontwikkeling en beheer van de Maatlat Duurzame Veehouderij & Aquacultuur en de Maatlat Schoon Erf behoort tot haar taken. Verder is zij aanspreekpunt voor de Barometer Duurzame Bloemist.

Annika voltooide de opleiding Dier- en Veehouderij aan de Hogeschool INHOLLAND in Delft. Daarna behaalde zij een Mastertitel Biology in Leiden voor de afstudeerrichting Evolutionary and Ecological Sciences.

In 2009 werkte zij als controleur subsidies agrarisch natuurbeheer bij de AID. In die rol bezocht zij een groot aantal agrarische bedrijven. Vanaf 2010 behandelde zij als uitvoeringsexpert bij Dienst Regelingen aanvragen voor projectsubsidies voor de agrarische sector, onder andere voor innovatieprojecten en de investeringsregeling IDSH (Integraal Duurzame Stal- en Houderijsystemen).
In 2011 behaalde zij het certificaat Bedrijf en Kwaliteit (integrale kwaliteitszorg) bij de HAS Kennis Transfer in Den Bosch. 

T: +31 (0)70 358 63 00

E: aderidder@smk.nl

Wim Uljee

×

Communicatie Manager

Wim Uljee is sinds september 2006 werkzaam bij SMK als Communicatie Manager. Het gaat daarbij zowel om communicatie voor de verschillende programma's van SMK als de corporate communicatie. Wim is intensief betrokken bij de advisering en de totstandkoming van allerlei publicaties, zoals de websites, digitale nieuwsvoorziening (e-mailings, Twitter, e.d.), persberichten, het jaarverslag, factsheets, enzovoorts. Maar hij bewaakt ook de huisstijlen en geeft ‘acte de présence' bij verschillende gezamenlijke activiteiten met deelnemende bedrijven en organisaties.

Wim was meer dan 25 jaar werkzaam als account-, project- en mediamanager bij verschillende reclamebureaus in Nederland. In die periode heeft hij een allround ervaring opgedaan, onder meer in het werken voor diverse brancheverenigingen zoals FOCWA, Stichting BouwGarant, VNP Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken, en andere.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: wuljee@smk.nl

Team SMK

×