Nieuws & Persberichten

Publicatie Maatlat Duurzame Veehouderij versie 12

SMK publiceert het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij versie 12, dat twee jaar geldig is, van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Wijzigingen van MDV11 naar MDV12

  • Tussentijdse wijzigingsbesluiten uit 2017 zijn ingevoegd.
  • Een aantal beschrijvingen van maatregelen is aangepast en/of verduidelijkt.
  • Voor alle diercategorieën gaat een verplichting gelden voor een minimale hoeveelheid daglichttoetreding in de stal.
  • Bij diverse categorieën komt de opsplitsing in de Vrije Ruimte te vervallen: er blijft één Vrije Ruimte met een minimaal te behalen aantal punten over.
  • Alleen de extra ammoniakpunten die worden verdiend met maatregelen die ammoniak aan de bron reduceren tellen mee in de Vrije Ruimte. Met end-of-pipe technieken kunnen geen punten voor de Vrije Ruimte meer worden verdiend.
  • In het certificatieschema voor melkgeiten zijn criteria opgenomen voor melkschapen. Melkschapenstallen kunnen dus gecertificeerd worden op basis van het MDV-schema voor melkgeiten.
  • De Bedrijf & Omgevingsmaatregelen rondom ‘schoon erf’ zijn aangepast en afgestemd met het nieuwe SMK certificatieschema Maatlat Schoon Erf, waarvoor agrariërs zich vanaf januari 2018 kunnen laten certificeren.
  • Er zijn opmerkingen toegevoegd bij maatregelen die een positieve bijdrage leveren op het ene thema en tegelijk een negatieve impact hebben op een ander thema. Bijvoorbeeld bij strooisel in ligboxen, de opmerking dat het verhoogde brandveiligheidsrisico bij brandbare bedding gecompenseerd kan worden door bepaalde maatregelen uit de brandveiligheidsmaatlat te nemen. Door de verbindingen tussen ‘tegenstrijdige’ en ‘oplossende’ maatregelen inzichtelijk te maken wordt bewustwording voor een integrale benadering gestimuleerd.

Regelingen
Via de link vindt u meer informatie ten aanzien van de aan MDV gekoppelde regelingen:

Meer informatie


Van 25 tot en met 29 december 2017 heeft SMK een 'winter time out. U kunt uw vragen in deze periode per e-mail stellen.

Terug naar overzicht