Nieuws & Persberichten

Denk mee met de Barometer Duurzame Bloemist

De Barometer Duurzame Bloemist bestaat ruim 10 jaar en het aantal deelnemers groeit nog steeds. Om het certificatieschema actueel en ambitieus te houden gaat SMK het certificatieschema herzien. Heb je opmerkingen of verbeterpunten? Wij nemen deze graag mee in de herziening.

Herzieningsonderwerpen

SMK heeft een lijst met de herzieningsonderwerpen die al aangemerkt zijn als aandachtspunten:

  • Voorstel uitwerken voor een ambitieverhoging van het percentage duurzamer ingekochte bloemen en planten. Dit is inclusief een eventuele aanpassing van de wegingsfactor van bepaalde keurmerken die meetellen in de Barometer.
  • Inventariseren of er behoefte is aan een claim op productniveau en eventueel een aanvullende module hiervoor uitwerken.
  • CO2-footprint explicieter meenemen in de maatregelen.
  • Maatregelen toevoegen voor webwinkels, bijv. voor het verduurzamen van de pakketbezorging.
  • Aanvullende maatregelen voor het verduurzamen van steekschuim en cadeauartikelen.

Jouw inbreng

Heb je verbeteringen voor de Barometer Duurzame Bloemist, dan horen wij dat graag! Om te zorgen dat je verzoek voor wijziging of het opnemen van een nieuwe maatregel goed wordt behandeld, vragen wij om deze te onderbouwen met informatie. Wilt je jouw opmerkingen voor 25 februari 2019 aan ons doorgeven?

Ons College van Deskundigen behandelt jouw inbreng en besluit of deze al dan niet wordt meegenomen in de herziening. De herzieningsconcepten worden dit voorjaar besproken in een openbare hoorzitting, waarna de nieuwe criteria voor 1 juli worden vastgesteld en gepubliceerd.

Meer informatie

Als je vragen hebt over de herziening of anderszins over het certificatieschema Barometer Duurzame Bloemist neem dan contact op met Annika de Ridder, projectleider agroketens bij SMK, aderidder@smk.nl of 070-358 6300.

Terug naar overzicht