Nieuws & Persberichten

Begeleidingscommissie bijeen voor Barometer Duurzame Bloemist

Vanmiddag buigt een representatieve begeleidingscommissie zich over de onderwerpen voor de herziening van het onafhankelijke keurmerk Barometer Duurzame Bloemist.

Onderwerpen die in de begeleidingscommissie worden besproken voor de herziening van de Barometer zijn afkomstig uit de praktijk. Daarnaast spelen maatschappelijke ontwikkelingen een rol, en werd ook via social media om inbreng gevraagd.

Volgende stap is het opstellen van een concept herzien certificatieschema dat voor goedkeuring wordt voorgelegd aan het SMK College van Deskundigen agro/food Plantaardig. Eind mei zal dit concept herzien certificatieschema worden gepresenteerd tijdens een openbare hoorzitting. Volgens planning wordt het geactualiseerde certificatieschema vervolgens per 1 juli 2019 van kracht.

Samenstelling begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie wordt gevormd 9 afgevaardigden vanuit een certificatie instelling, handel, bloemisten(organisaties), de Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW), Greenpeace, een MVO-adviesbureau en Bionext. Ook was er schriftelijke inbreng van Hivos en enkele bloemistenorganisaties.


Meer informatie Barometer Duurzame Bloemist

Terug naar overzicht