Nieuws & Persberichten

Publicatie herzien certificatieschema keurmerk Barometer Duurzame Bloemist

SMK publiceert het herziene certificatieschema van het onafhankelijke keurmerk Barometer Duurzame Bloemist (versie 16) dat geldig is vanaf 1 januari 2020. Het gepubliceerde schema is te raadplegen op de website van de Barometer. In deze brief vindt u een samenvatting van de wijzigingen en verwijzingen naar verdere informatie.

Het College van Deskundigen agro/food Plantaardig stelde de criteria vast na evaluatie van de bestaande criteria en een openbare hoorzitting die op 20 juni 2019 werd georganiseerd. Nieuwe en bestaande keurmerkhouders moeten vanaf 1 januari 2020 voldoen aan deze herziene criteria.

Wijzigingen van versie 15 naar versie 16

In het herziene schema zijn onder meer de volgende nieuwe en aangepaste eisen opgenomen:

 • Het criterium duurzamer ingekochte bloemen en planten wordt op een aantal onderdelen gewijzigd. Een samenvatting van de inhoud van de keurmerken die meetellen voor de Barometer Duurzame Bloemist staat gepubliceerd op de Barometer website:
  • De MPS-A kwalificatie wordt in 3 jaar uitgefaseerd; de niveaus B en C telden al niet mee voor de Barometer. De MPS-A+ certificaten blijven wel meetellen, omdat deze minimale eisen stelt op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en energie.
  • Er moet een verplichte hoeveelheid bloemen en planten worden ingekocht met een keurmerk dat de meest kritische gewasbeschermingsmiddelen uitsluit (Biologisch of On the way to PlanetProof).
  • Ook is er een extra certificaat opgenomen (in omschakeling naar biologisch).
 • Het gebruik van duurzamer steekschuim wordt verplicht gesteld. Duurzamer steekschuim is steekschuim waarbij fossiele grondstoffen worden vervangen door afbreekbare grondstoffen, of biologisch afbreekbaar steekschuim.
 • Transport van bloemen en planten vindt plaats in bedrijfswagens met een schone motor; bedrijfswagens van 2010 en ouder worden niet meer toegestaan.
 • De tekst over de inspectiefrequentie is verduidelijkt. Zowel bij individuele bloemisten als bij groepsdeelnemers, is beschreven hoe de start inspectie en daaropvolgende periodieke inspecties plaatsvinden, inclusief onaangekondigde inspecties.

Overige informatie

Aanvullend op het certificatieschema worden binnenkort op de Barometer-website enkele hulpdocumenten gepubliceerd:

 • Een rekenformulier om het inkooppercentage duurzamere bloemen en planten te berekenen.
 • Een checklist die geïnteresseerde (nog niet gecertificeerde) bloemisten kunnen gebruiken om te kijken hoe zij scoren op duurzaamheid.

Meer informatie

Voor vragen over de Barometer Duurzame Bloemist kunt u contact opnemen met John Janssen via e-mail en telefoonnummer 070-358 6300, en het team Barometer Duurzame Bloemist.

Terug naar overzicht