Nieuws & Persberichten

Uitzonderingsmaatregelen voor inspecties in verband met het coronavirus

18 maart 2020 – De Nederlandse overheid heeft maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom kan het zijn dat inspecties op bedrijven voor de keurmerken en certificaten van SMK gedurende enige tijd niet, of niet volledig kunnen worden uitgevoerd. Daarvoor biedt SMK per vandaag de volgende oplossingen:

On the way to PlanetProof, Milieukeur en Barometers (Duurzame Bloemist, Duurzaam Terreinbeheer, Duurzame Groenten en Fruit) 
In het geval fysieke inspecties voor deze keurmerken niet kunnen worden uitgevoerd als gevolg van de overheidsmaatregelen, mogen deze inspecties niet ter plaatse maar ‘op afstand’ worden uitgevoerd, op voorwaarde dat alle controlepunten van een certificatieschema kunnen worden gecontroleerd. Deze inspecties ‘op afstand’ vinden plaats op basis van een administratieve controle van de relevante documenten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van digitale bestanden, foto- en videomateriaal, in combinatie met een interview op afstand (telefonisch, of via digitale middelen). Voor certificaathouders geldt dat indien bepaalde controlepunten niet op afstand kunnen worden gecontroleerd, er daarvoor een onderbouwde ontheffing kan worden aangevraagd bij SMK.  
 
Het is daarnaast toegestaan om de geldigheidsduur van bestaande certificaten te verlengen met een periode van maximaal vier maanden. Daarmee wordt het inspectiemoment tevens uitgesteld. Indien het certificatieschema specifieke inspectiemomenten voorschrijft (bijvoorbeeld tijdens de teelt), moet ook bij verlenging hieraan worden voldaan.  
Certificatie instellingen houden bij op welke bedrijven het uitstel van toepassing is, en informeren SMK hierover. 
 
Bovenstaande uitzonderingsmaatregelen zijn vooralsnog niet mogelijk bij initiële inspecties van nieuwe aanvragers. Daarvoor geldt dat een inspectie volgens de gebruikelijke voorwaarden van het certificatieschema wordt uitgevoerd met inbegrip van fysieke controles, of anders op een later moment moet worden gepland zodra de overheidsmaatregelen weer zijn ingetrokken. 
 
Duurzame stallen (Maatlat Duurzame Veehouderij – MDV) en duurzame tuinbouwkassen (Groen Label Kas - GLK) 
Voor de certificering voor stallen en kassen na oplevering (MDV-stalcertificaat of GLK-kascertificaat) wordt tot nader order uitstel verleend. Het is toegestaan de geldigheidsduur van bestaande ontwerpcertificaten te verlengen met maximaal vier maanden na afloop van de nu afgekondigde beperkingen als gevolg van het coronavirus. Dit geldt ook voor doorlopende GLK-kascertificaten. De certificatie instelling houdt bij op welke stallen en kassen het uitstel van toepassing is en informeert SMK hierover. De certificatie instellingen regelen met hun klanten dat SMK deze informatie kan doorgeven aan RVO.  

Contact 
Vanwege het coronavirus werkt een groot gedeelte van de SMK-medewerkers thuis. Zij zijn via de gebruikelijke mogelijkheden (telefoon, e-mail) goed bereikbaar voor eventuele vragen en suggesties. 

Terug naar overzicht