Nieuws & Persberichten

Gecertificeerde bloemisten: eis voor gebruik van duurzamer steekschuim weer van kracht

In het huidige certificatieschema van het keurmerk Barometer Duurzame Bloemist is er een verplichting voor gecertificeerde bloemisten om duurzamer steekschuim te gebruiken. Doel is dat de komende jaren wordt toegewerkt naar gebruik van steekschuim dat niet meer is geproduceerd met fossiele grondstoffen.

Met ‘duurzamer steekschuim’ wordt bedoeld dat daarbij de fossiele grondstoffen voor tenminste 80% zijn vervangen door grondstoffen die (biologisch) afbreekbaar zijn. Oorspronkelijk was deze eis al per 1 januari 2020 van toepassing. Door problemen met de kwaliteit van het duurzamere steekschuim werd eerder besloten de eis op te schorten tot 1 juli 2020.

Momenteel is voldoende duurzamer steekschuim voor bloemisten beschikbaar waardoor verlenging van de termijn tot opschorten niet langer noodzakelijk is. Bloemisten zijn uiteraard wel in de gelegenheid om hun eerder aangekochte steekschuim ook na 1 juli 2020 gewoon op te maken.

Meer informatie

Terug naar overzicht