Voordelen voor inkopers

Leidraad bij duurzaam inkopen

Het onafhankelijke keurmerk Barometer Duurzame Bloemist geeft organisaties die duurzaam inkopen de zekerheid dat het met de ‘duurzaamheid’ van een bloemist wel goed zit.

Betrouwbaar, transparant en gecontroleerd

  

Het College van Deskundigen stelt objectieve criteria vast

De criteria van de Barometer Duurzame Bloemist komen via vastgelegde procedures tot stand met behulp van het SMK College van Deskundigen agro/food Plantaardig. Dit College stelt de objectieve criteria vast voor duurzamere productie en bedrijfsvoering. Onderdeel van de procedure is dat tijdens een openbare hoorzitting kan worden gereageerd op het conceptvoorstel voor een herzien certificatieschema van de Barometer.


Certificatie onder toezicht van de Raad voor Accreditatie

Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of bloemisten aan de criteria van de Barometer voldoen. Deze werkwijze verzekert een breed maatschappelijk én betrouwbaar draagvlak. Periodieke inspectie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.


Voldoet aan Europese norm voor certificatie | ISO/IEC-normering

De ontwikkeling, beheer en herziening van het certificatieschema van de Barometer Duurzame Bloemist, en de controle en certificatie, wordt uitgevoerd volgens  Europese normen (ISO/IEC17065).


Milieu Centraal oordeelt positief over de Barometer

Prima ranking door de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. De Barometer scoort maximaal op ‘Controle’ en uitstekend op ‘Milieu’.

Database van gecertificeerde bloemisten

Via deze website is het heel eenvoudig om te controleren welke bloemisten het certificaat hebben van het onafhankelijke keurmerk Barometer Duurzame Bloemist: