Voordelen voor inkopers

Leidraad bij duurzaam inkopen

Het certificaat Barometer Duurzame Bloemist geeft organisaties die duurzaam inkopen de zekerheid dat het met de ‘duurzaamheid’ van een bloemist wel goed zit.

Betrouwbaar, transparant en gecontroleerd

Het certificaat Barometer Duurzame Bloemist is betrouwbaar. De criteria komen via vastgelegde procedures tot stand met behulp van de SMK Colleges van Deskundigen. Via openbare hoorzittingen wordt voor de criteriaontwikkeling verdere afstemming gevonden met onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties. Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of producten, processen of diensten aan de criteria van de Barometer voldoen. Deze werkwijze verzekert een breed maatschappelijk én betrouwbaar draagvlak.

De ontwikkeling en herziening van het certificatieschema en de controle en certificatie van de producten/diensten wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.