Keurmerken die meetellen voor de Barometer Duurzame Bloemist

Er zijn veel verschillende keurmerken die iets zeggen over de mate waarin bloemen en planten duurzamer zijn geproduceerd. Voor de Barometer Duurzame Bloemist tellen alleen keurmerken mee die bovenwettelijke eisen stellen op het gebied van milieu en sociale aspecten. Verder dienen de eisen openbaar te zijn en de controle en certificatie door een onafhankelijke partij te worden uitgevoerd.

Hieronder een samenvatting van de inhoud van de keurmerken die meetellen voor de inkoop van bloemen en planten voor de Barometer Duurzame Bloemist.

Biologisch

Biologische bloementelers telen in samenwerking met de natuur. Ze gebruiken alleen natuurlijke meststoffen zoals stalmest en compost, ze passen wisselteelt toe om de bodem gezond te houden en ze verwijderen onkruiden mechanisch. Snijbloemen, potplanten en bloembollen die het Europees keurmerk voor biologisch producten (oftewel het ‘groene blaadje’) dragen zijn gegarandeerd geteeld zonder chemische bestrijdingsmiddelen, genetische modificatie en kunstmest. SKAL is de toezichthouder op de naleving van de regels voor biologisch geteelde producten.

Op www.skal.nl is een zoekfunctie naar bio-bedrijven, daar kan met de bedrijfsnaam of het certificaatnummer gezocht worden naar de bedrijven die gecertificeerd zijn.

Beschikbaarheid

Er is een breed assortiment aan snijbloemen, bloembollen, kamer- en tuinplanten en (bloemen)zaden te koop met het biologisch keurmerk.

Fairtrade / Max Havelaar

Fairtrade draait om eerlijke productie en handel met oog voor mens en milieu. Fairtrade is een internationale standaard. In Nederland is het Fairtrade keurmerk in handen van Stichting Max Havelaar.

De bloemen worden op plantages geteeld door arbeiders met goede arbeidsvoorwaarden (onder meer vakbondsvrijheid en veiligheid). Er is een Fairtrade-premie die geheel ten goede komt aan de boeren. Zij kunnen dit geld investeren in maatschappelijke projecten zoals onderwijs of gezondheidszorg. Het Fairtrade keurmerk is een extra kwalificatie voor toegang tot de Europese markt en wordt gezien als hét keurmerk om serieus werk te maken van mensenrechten (human rights due diligence). Fatsoenlijke inkomens voor arbeiders op de bloemenplantage is een belangrijk mensenrecht. Naast de focus op mensenrechten is er ook aandacht voor het milieu. Telers moeten zuinig zijn met energie, water, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Er is een lijst met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegestaan omdat deze gevaarlijk zijn voor mens en milieu.

Op www.business.maxhavelaar.nl is bij de productgroep bloemen aangegeven welke handelaren Fairtrade bloemen verkopen.

Beschikbaarheid

Fairtrade snijbloemen komen voornamelijk uit Oost-Afrika en Ecuador. Er zijn onder andere rozen, trosanjers en kerststerren met het Fairtrade logo verkrijgbaar.

MPS-A en MPS-A+

Voor de Barometer tellen op dit moment de certificaten voor MPS-A en MPS-A+ mee. De MPS-A kwalificatie wordt in 3 jaar uitgefaseerd.

MPS ontwikkelt en beheert certificaten op het gebied van duurzaamheid en milieu voor de tuinbouwsector. Er zijn diverse MPS-certificeringen voor zowel productie, veilingen en handelsbedrijven. MPS-ABC is een milieucertificaat gebaseerd op een registratiesysteem waarmee de milieubelasting van een bedrijf inzichtelijk wordt gemaakt en verlaagd kan worden. MPS-ABC geeft aan hoe de teler relatief scoort ten opzichte van andere telers op de thema’s gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie, water en afval. Afhankelijk van de prestatie, kan een C, B, A of A+ certificaat worden behaald.

MPS-A+

Telers die het hoogste niveau behalen binnen het MPS-ABC systeem zijn herkenbaar aan de aanduiding A+ en mogen dit keurmerk aan hun bloemen en planten meegeven. Er zijn voor MPS-A+ minimale scores vereist op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en energie.

Op www.volgjebloemofplant.nl kan met de certificaatnummers gezocht worden naar de bedrijven die gecertificeerd zijn.

MPS in de Barometer

Omdat MPS-ABC geen bovenwettelijke eisen stelt, wordt voor de Barometer de MPS-A kwalificatie in 3 jaar uitgefaseerd; de niveaus B en C telden al niet mee voor de Barometer. Het certificaat van MPS-A+ blijft wel meetellen, omdat deze minimale eisen stelt op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en energie.

On the way to PlanetProof

On the way to PlanetProof heeft een brede benadering van verduurzaming van de sierteelt. De belangrijkste duurzaamheidsthema’s voor de open en bedekte teelt zijn: klimaat en energie, gewasbescherming, biodiversiteit en landschap, vruchtbare bodem en bemesting, water, verpakking en afval.

Op www.planetproof.eu is een zoekmodule waar met de bedrijfsnaam of het certificaatnummer gezocht kan worden naar de bedrijven die gecertificeerd zijn.

Beschikbaarheid

Voor sierteelt onder glas zijn er diverse bedrijven gecertificeerd met een ruim assortiment pot- en kamerplanten en snijbloemen, waaronder alstroemeria, campanula, celosia, chrysanten, cyclamen, dahlia’s, digitalis, fuchsia’s, geraniums, helianthus, hibiscus, kalanchoë, lewisia, lisianthus, orchideeën/ phalaenopsis, pelargonium, rozen, senecio/lanpranthus, succulenten, tulpen en vriesea’s. 

Ook zijn er vaste planten, bloembollen en bolbloemen verkrijgbaar met On the way to PlanetProof certificaten.

Kenya Flower Council Silver Standard

Dit keurmerk richt zich voornamelijk op sociale omstandigheden. Het borgt zaken op het gebied van gedwongen arbeid, kinderarbeid, recht op vereniging, discriminatie, gezondheid, veiligheid, loon en werkuren. Verder zijn er een aantal eisen geformuleerd ten aanzien van de productie, op het gebied van: traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne.            

Beschikbaarheid

De snijbloemen komen uit Kenia. Er zijn rozen en zomerbloemen van deze standaard verkrijgbaar.

EHPEA Silver Level

Dit keurmerk richt zich voornamelijk op sociale omstandigheden. Het borgt zaken op het gebied van gedwongen arbeid, kinderarbeid, recht op vereniging, discriminatie, gezondheid, veiligheid, loon en werkuren. Verder zijn er een aantal eisen geformuleerd ten aanzien van de productie op het gebied van: traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne.  

Beschikbaarheid

Er zijn rozen verkrijgbaar die afkomstig zijn uit Ethiopië.

Florverde Sustainable Flowers

Dit keurmerk richt zich voornamelijk op sociale omstandigheden. Het borgt zaken op het gebied van gedwongen arbeid, kinderarbeid, recht op vereniging, discriminatie, gezondheid, veiligheid, loon en werkuren. Verder zijn er een aantal eisen geformuleerd ten aanzien van de productie, op het gebied van: traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne.

Beschikbaarheid

De snijbloemen komen uit Colombia. Er zijn rozen en anjers van met het Florverde Sustainable Flowers keurmerk verkrijgbaar.