Voordelen certificering

Imago

  
Het onafhankelijke keurmerk Barometer Duurzame Bloemist straalt vertrouwen uit. Met het Barometer certificaat kan een bloemist zijn duurzaamheidsinspanningen op heldere wijze duidelijk maken aan organisaties en consumenten.

Het keurmerk borgt dat een bloemisterij duurzamer onderneemt door zijn duurzamere bedrijfsvoering en de inkoop van duurzamere bloemen en planten. 

Plus-Positie bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, de nieuwe aanbestedingswet en de positie van keurmerken

  
Het onafhankelijke keurmerk Barometer Duurzame Bloemist geeft inkopers het vertrouwen dat het met de ‘duurzaamheid’ van een bloemist wel goed zit. Sinds de vaststelling van de nieuwe Aanbestedingswet is het toegestaan om een keurmerk - zoals de Barometer - te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde bij het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Ook steeds meer particuliere bedrijven en organisaties maken duurzaam inkopen onderdeel van hun bedrijfsstrategie.

PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken, geeft duidelijke informatie aan de voorwaarden voor het vragen naar keurmerken bij aanbestedingen.

Betrouwbaar, transparant en gecontroleerd

  
Het College van Deskundigen stelt objectieve criteria vast

De criteria van de Barometer Duurzame Bloemist komen via vastgelegde procedures tot stand met behulp van het SMK College van Deskundigen agro/food Plantaardig. Dit College stelt de objectieve criteria vast voor duurzamere inkoop en bedrijfsvoering. Onderdeel van de procedure is dat tijdens een openbare hoorzitting kan worden gereageerd op het conceptvoorstel voor een herzien certificatieschema van de Barometer.


Certificatie onder toezicht van de Raad voor Accreditatie

Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of bloemisten aan de criteria van de Barometer voldoen. Deze werkwijze verzekert een breed maatschappelijk én betrouwbaar draagvlak. Periodieke inspectie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.


Voldoet aan Europese norm voor certificatie | ISO/IEC-normering

De ontwikkeling, beheer en herziening van het certificatieschema van de Barometer Duurzame Bloemist, en de controle en certificatie, wordt uitgevoerd volgens  Europese normen (ISO/IEC17065).


Milieu Centraal oordeelt positief over de Barometer

Prima ranking door de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. De Barometer scoort maximaal op ‘Controle’ en uitstekend op ‘Milieu’.

Kostenbesparing

  
Door te werken volgens de Barometer criteria gebruiken bloemisterijen vaak minder water, energie (gas, elektriciteit, brandstof) en verpakkingsmateriaal.

Teambuilding

  
Praktijk wijst uit dat wanneer het gehele team werkt aan verduurzaming van de bloemisterij dit een grotere betrokkenheid met het bedrijf creëert.