Voordelen certificering

Voordelen van certificering voor bloemisten

Een bloemenzaak runnen volgens de eisen van de Barometer Duurzame Bloemist is vaak een stevige inspanning en er zijn kosten mee gemoeid. Een belangrijk uitgangspunt voor de Barometer is dat de verduurzaming voordelen oplevert. Die staan hieronder op een rij:

Voorkeurspositie

Steeds meer zakelijke afnemers, maar ook consumenten, vragen naar duurzamere producten en bedrijven die zulke producten leveren. Bij het afsluiten van contracten met zakelijke partners is er daarom een grotere zekerheid van afzet.

Meerprijs

Duurzamere producten en diensten hebben een meerwaarde, wat tot uitdrukking zou moeten komen in de prijs. Zakelijke inkopers geven dan een hogere prijs voor het product en de dienstverlening van een bloemist omdat die duurzamer zijn. Die meerprijs is helaas (nog) niet altijd het geval, maar je kunt er in ieder geval om vragen. SMK steunt de keurmerkhouders in hun vraag naar een meerprijs door hier aandacht aan te geven.

Kostenbesparing

Door te werken volgens de criteria van de Barometer gebruiken bloemisten bijvoorbeeld minder water en energie. Het is goed om dit soort aandachtspunten voor je eigen bedrijfsvoering bij te houden. Dat heeft ook invloed op een efficiëntere bedrijfsvoering. Zo kom je erachter in hoeverre de kostenbesparing de certificatiekosten of investeringen dekt.

Rentekorting bij leningen

Rabobank geeft een rentekorting voor haar zogenaamde ‘Impact-leningen’. Keurmerkhouders van de Barometer Duurzame Bloemist komen hiervoor in aanmerking. Het gaat om zakelijke leningen vanaf € 250.000, met een rentekorting tot 0,65%.

Voldoen aan eisen van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Met een certificaat van de Barometer Duurzame Bloemist voldoen de geleverde producten en diensten aan de eisen van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Sinds de nieuwe Aanbestedingswet is het toegestaan om een keurmerk te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde.

PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken, geeft duidelijke informatie aan de voorwaarden voor het vragen naar keurmerken bij aanbestedingen.

Imago

Het certificaat van de Barometer Duurzame Bloemist kan helpen om je bedrijf op een positieve manier neer te zetten. Denk bijvoorbeeld aan je (duurzame) imago bij omwonenden, gemeente of andere maatschappelijke omgevingen. Ook de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal is positief: de Barometer scoort daar maximaal op ‘Controle’ en uitstekend op ‘Milieu’.

Het grootste voordeel

Het grootste voordeel van certificering voor de Barometer Duurzame Bloemist is natuurlijk dat producten en diensten duurzamer tot stand zijn gekomen. Dat is beter voor ons allemaal.